Articles

La Cooperativa Humanitària

Transformar l'interès en activisme mitjançant la formació i la sensibilització de col·lectius professionals i de la població en general per donar a conèixer la realitat de l’ajuda humanitària. Així és com es podria definir en poques paraules la missió de la recent formada Cooperativa Humanitària, un equip de professionals de l'ajuda a víctimes de conflictes i catàstrofes dedicat a la formació i divulgació del treball humanitari. Per constituir-se com a cooperativa han rebut l'ajut de Col·lectiu Ronda, sobretot amb la redacció dels Estatuts i la gestions necessàries per fer aquest pas.

llegir més...

Swap hipotecari: encara es pot reclamar

Moltes de les persones i empreses greument afectades per l'acció dels denominats swaps hipotecaris creuen que ja ha prescrit el termini per reclamar i no poden recuperar els seus diners. La realitat, però, és ben diferent: encara som a temps d'exigir compensacions per danys i perjudicis.

llegir més...

Cursos a la Xarxa d'Ateneus Cooperatius

Com transformar una associació en cooperativa, com redactar-ne els estatuts o obtenir coneixements tècnics sobre el funcionament cooperatiu són alguns dels cursos formatius que s'ofereixen des de Col·lectiu Ronda a ateneus constituïts dins la Xarxa d'Ateneus Cooperatius impulsada per la Generalitat amb l'objectiu de donar servei, atenció i cobertura a empreses, cooperatives i societats laborals per anar enfortint l'economia social, solidària i cooperativa al territori català.

llegir més...

1r de maig

Un any més, les pàgines del calendari ens porten fins al Primer de Maig i, per un dia, aquí i allà, en els cartells enganxats a les parets, a les pancartes que encapçalen les grans mobilitzacions i en boca de molts, les paraules "obrer","classe treballadora" i "drets", desperten del somni imposat, es treuen la mandra sota la capa de pols i oblit i tornen a sonar amb força.

llegir més...
Els documents de renúncia a emprendre accions judicials imposats pels bancs són il·legals

La renúncia d'accions és abusiva

Encara són moltes les persones afectades per la clàusula sòl de la seva hipoteca que pensen que no poden reclamar les quantitats abonades indegudament perquè en el seu moment van signar un document amb la seva entitat on renunciaven a emprendre accions legals futures. Però no és cert, poden reclamar.

llegir més...