Equip (Cerca lliure)

Equip

Tècnica a l'àrea de Comptabilitat del Col·lectiu Ronda des del 2014, desenvolupant tasques de control i seguiment de cobraments i tresoreria, tasques de supervisió de comptabilitat, de facturació, relació amb els bancs i tasques de suport diverses.

Tècnica de comunicació al Col·lectiu Ronda des de desembre de 2015. Formo part de l'equip que gestiona la relació amb mitjans de comunicació i la imatge corporativa, així com la creació de continguts comunicatius diversos, gestió de xarxes socials i promoció d'esdeveniments.

Des del 2016 estic amb l'equip de personal administratiu de recepció del despatx de Barcelona, desenvolupant sobretot tasques d'atenció de cara al públic. Anteriorment, el 2014, vaig estar com a administrativa amb els advocats i advocades laboralistes.

Des del 2016 treballo com a administrativa del Col·lectiu Ronda en totes les tasques que es desenvolupen i que requereixen de gestions a la recepció del despatx de Barcelona.